The Meaning of Life

There is no such thing as a true story. A story takes elements of reality and rearranges them so that we interpret them as having a meaning. All stories have such a meaning, be it simply to entertain. Reality does not have a meaning, it just is. That is why no stories are really true. They may carry elements of reality and even inform about reality but as stories they are necessarily false. Their meaning is put there by the storyteller and interpreted by the audience but this has nothing to do with any real world events. Historians should be keenly aware of this but most of them aren’t. Many of them are just storytellers that pretend they are telling a truth that by some lucky chance carries precisely the meaning that they wanted to convey. But is doesn’t. It never does. A story is simple and has a meaning. Reality is complex and has no meaning. That is why there are no true stories.

Most people are not aware of this distinction and many of us think of our lives as our stories. This is why we ponder the meaning of life. We instinctively know that all stories have a meaning and, therefore, if life is a story it must have a meaning. We use stories to entertain and exchange ideas and we habitually confuse them with reality. But reality isn’t a story and life has no meaning. 

That’s the good news.

Heimsendakomplexinn

Það virðist vera partur af þankagangi okkar, a.m.k. í flóknum samfélögum, að hugmyndin um yfirvofandi hörmungar á heimsvísu eða heimsendi hefur sérkennilegt aðdráttarafl. Að hluta til er þetta vafalaust komið til af því að heimsendir fókuserar tilveruna þannig að ekkert annað skiptir máli. Öll okkar hversdagslegu vandamál hverfa og við verðum að einbeita okkur að því eina sem er á dagskrá. Þannig verður heimsendatrú að e.k. veruleikaflótta þar sem flókin og stressandi tilvera verður einföld.

Reiðmennirnir fjórir (oftast taldir plága, stríð, hungur og dauði) eru enn fastur liður hjá heimsendaspámönnum. Viktor Mikhailovich Vasnetsov, Public domain, via Wikimedia Commons

Kannski skiptir þó annað meira máli. Við erum félagsverur sem höfum talið okkur trú um að við verðum að taka hagsmuni heildarinnar fram yfir eigin hagsmuni. Þannig félagsmótum við hvert annað og ýtum undir hegðun sem gagnast heildinni, samfélaginu. Þannig hefur samfélagið stjórn á hegðun einstaklinganna sem mynda það og fær þá til að taka hagsmuni heildarinnar fram yfir eigin hagsmuni, a.m.k. í orði kveðnu og í opinberri umræðu. Gott og illt snúast um þetta, að taka ekki eigin hagsmuni og hvatir fram yfir hagsmuni annarra. Þess vegna er umræðan um gott og illt er svo mikilvæg og miðlæg í okkar samfélagi því að fyrsta hvöt hvers einstaklings er einmitt að þjóna eigin hagsmunum. Vissulega höfum við hvöt til að vinna saman og hjálpa öðrum sem virðist vera meðfædd en hún er ekki nærri eins sterk og hvötin til að þjóna eigin hagsmunum. Við sem samfélag stjórnum hegðun fólks með því að dæma hana góða eða slæma. Slíkir gildisdómar eru lykilatriði í því að láta samfélagið virka. Gildisdómar þjóna því hlutverki að tryggja hag heildarinnar fremur en hag einstaklinganna og þeir ganga oft þvert gegn okkar eigin sjálfsbjargarhvöt. Allir aðrir en siðblindingjar vita upp á sig sökina, finna fyrir sjálsbjargarhvötinni og hvernig hún oft á tíðum vinnur gegn heildarhagsmunum, því „góða“ í heiminum. Við vitum því að við erum öll sek, við erum syndug og full af sektarkennd yfir því að vera of eigingjörn og ekki nógu fórnfús. Samfélagið (og oft á tíðum guðir sem fulltrúar þess) refsar fyrir andsamfélagslega eða eigingjarna hegðun og þar sem við erum öll syndug eigum við öll skilið að vera refsað. Þess vegna hljómar það svo vel að Kristur geti frelsað okkur undan syndinni og þeirri refsingu sem við vitum að við eigum sannarlega skilið. Heimsendir er hluti af mörgum trúarbrögðum og má líta á hann sem hina endanlegu refsingu fyrir syndir okkar. Mannkynið er ófullkomið og eigingjarnt og á því skilið að vera refsað með einhvers konar heimsendi og það er ekki annað en skáldlegt réttlæti (fremur en guðlegt) ef sú refsing kemur sem afleiðing eignigjarnrar hegðunar. Við höfum misnotað jörðina í eigingjörnum tilgangi og nú kemur það okkur í koll. Jörðin sjálf (jafnvel gyðjan Móðir Jörð eða Gaia) mun refsa okkur með hnattrænni hlýnun, farsóttum, hruni vistkerfa eða öðrum hörmungum. 

Þess vegna höfðar það svo sterkt til margra að „hamfarahlýnun“ sé refsing fyrir syndir okkar gegn Móður Jörð. Þess vegna hefur svo margt fólk tilhneigingu til að gera hlýnun jarðar að yfirvofandi hruni siðmenningar eða jafnvel heimsendi. Hlýnun er vissulega stórt vandamál en mannkynið hefur alla tíð lagað sig að aðstæðum og engin ástæða til að ætla að það hætti því allt í einu núna.

Það er afskaplega erfitt að hugsa rökrétt um mannlegt samfélag. Sem þátttakendur í því höfum alltaf tilhneigingu til fella gildisdóma um hegðun fólks vegna þess að það er þannig sem samfélagið lætur okkur stýra hegðun hvers annars. Fyrstu viðbrögð okkar eru því oftast að fella dóma, jafnvel um mannkynið í heild, fremur en að reyna að skilja samhengi hlutanna. Við áttum okkur yfirleitt ekki á því að gildisdómar eru stjórntæki fremur en sannleikur. En kannski verðum við að trúa því að þeir séu sannleikur til þess að þeir virki sem stjórntæki! 

Sögur og veruleiki

Þegar vð segjum sögur, hvort sem það eru lygasögur, skrítlur, goðsagnir, skáldsögur, þjóðsögur, leikrit, kvikmyndir eða sagnaljóð, þá tökum við element úr raunveruleikanum og endurröðum þeim þannig að þau fá tilgang, merkingu, boðskap, örlög eða karma. Ekkert af þessu er til í raunveruleikanum en er hins vegar mikilvægt í söguveruleikanum. Í söguveruleikanum fær lífið tilgang og merkingu og þannig fá sögur eiginleika sem raunveruleikinn hefur alls ekki. Sannar sögur eru því ekki til (þótt einhverjir hlutar þeirra geti verið sannir). En sögur hafa heldur ekki það hlutverk að segja satt heldur að innræta okkur hugmyndir sem eru á einhvern hátt gagnlegar fyrir samfélagið eða einhverja aðila inna þess. Slíkar hugmyndir þurfa alls ekki að vera sannar og eru sennilega oftar en ekki ranghugmyndir, en gagnlegar ranghugmyndir. Dæmi um slíkt er auðvitað trúarbrögð sem auðvitað er enginn fótur fyrir í raunveruleikanum en í söguveruleikanum virka þau vel til að auka samheldni samfélaga. Við gerum nefnilega sjaldnast skýran greinarmun á raunveruleikanum og söguveruleikanum. Oft, jafnvel oftast, trúum við því að merking og boðskapur söguveruleikans gildi líka í raunveruleikanum og þannig blekkjum við sjálf okkur til að tileinka okkur hegðunarmynstur sem hentar samfélaginu. Dæmi um þetta er ranghugmyndin um frjálsan vilja sem er raunar merkingarleysa en virkar vel til að undirbyggja dóma sem við fellum um sjálf okkur og aðra. Slíkir dómar eiga að gera okkur ábyrg gerða okkar og eru nauðsynlegir sem félagslegt aðhald (en auðvitað er það fremur íronískt að hugmyndin um frjálsan vilja hafi það hlutverk að takmarka valkosti okkar).

Sögur eru þannig aðferð samfélagsins til að innræta okkur hugmyndir, einkum gagnlegar ranghugmyndir. Þannig verða þær mikilvægt stjórntæki hegðunar í mannlegum samfélögum. Nú mætti koma með þá mótbáru að við segjum sögur vegna þess að við höfum gaman af því og erum yfirleitt alls ekki að hugsa um hag samfélagsins þegar við segjum þær. Sú mótbára er í sjálfu sér alveg rétt nema hvað við þurfum ekki að vera meðvituð um hlutverk sagna til að þær virki sem samfélagslegt stjórntæki. Ekki frekar en gen sem stjórnar gerð augans eru meðvituð um að tilgangurinn er að lífveran sjái umhverfi sitt. Hér er gagnlegt að gera greinarmun á nærskýringu (proximate cause) og endaskýringu (ultimate cause). Nærskýringin á sagnaáráttu okkar er auðvitað að við höfum gaman af sögum og þurfum ekkert að vera meðvituð um annað (og erum það yfirleitt ekki). En við getum líka spurt: hvers vegna höfum við gaman af sögum? Þá erum við að leita að endaskýringunni sem segir okkur hvers vegna tegund okkar þróaði með sér þá sérstæðu áráttu að vera sífellt að segja og hlusta á sögur. Oftast eru þetta sögur sem hafa ekkert augljóst notagildi í lífi fólks og gætu þannig virst hrein tímasóun. En notagildið er ekki fyrir einstaklingana heldur fyrir samfélagið í heild því sögurnar eru mjög áhrifamiklar í að móta hegðun einstaklingnna þannig að það gagnist samfélaginu. Það gildir ekki endilega um allar sögur, enda þarf þess ekki; það sem skiptir máli er að við erum stöðugt að segja sögur og nógu margar þeirra dreifa hegðun og hugmyndum sem eru á einhvern hátt gagnlegar, jafnvel þótt þær séu oft rangar í vísindalegum skilningi.

Samfélög forfeðra okkar, þar sem fólk sagði sögur, hafa því virkað miklu betur en þau sem ekki sögðu sögur og slík samfélög blómstruðu og fjölguðu sér á meðan þau sögulausu týndu tölunni. Samfélög með sögur höfðu meiri samheldni, nánari félagstengsl og virkuðu í alla staði betur sem samvinnueiningar. Vel má vera að þetta hlutverk sagna hafi átt meginþátt í að tungumálið varð yfir höfuð til; að hlutverk tungumálsins hafi meira verið að skapa sameiginlegan hugmyndaheim (oftast með heilmiklu af gagnlegum ranghugmyndum) fremur en að skiptast á upplýsingum um staðreyndir.

Það sem mest er metið er jafnan ofmetið

Þetta hljómar kannski eins og ómerkileg og jafnvel öfundsjúk kaffihúsaspeki. En raunar er þetta byggt á vísindalegum rannsóknum og hreinni lógík. Félagsfræðingurinn Robert Merton sýndi fram á það sem hann kallaði Matteusaráhrifin eftir að hafa rannsakað hvaða áhrif birting ritrýndra vísindagreina hafði á orðspor samhöfunda. Niðurstaðan var mjög einföld regla: því meira álits sem þú naust fyrir, því meira batnaði orðspor þitt við birtingu greina. Sem sagt, ef tveir höfundar skrifuðu grein saman, annar frægur og virtur en hinn óþekktur, þá græddi sá frægi miklu meira á birtingunni. Þetta leiðir af sér meginreglu sem má orða svona: „því meira sem þú hefur, því meira færðu.“ Þetta gildir ekki bara í orðspori vísindamanna heldur um mörg, jafnvel flest, gæði í mannlegu samfélagi og raunar víðar. Í netfræðum er þetta kallað „preferential attachment“ en ég nenni ekki að útskýra af hverju (enda fremur klúðurslegt hugtak).

Óhjákvæmileg afleiðing af þessu er sú að orðspor og virðing hafa tilhneigingu til að velta upp á sig eins og snjóbolti. Því frægari sem einhver er, því fleiri eru að ræða um hann eða hana og við það vex frægðin enn og þegar það gengur lengst má segja að samfélagið í heild sammælist um að líta á viðkomandi sem höfuðsnilling og það álit verður hluti af samfélagsáttmálanum. Það verður viðurkennt að Van Gogh hafi verið (einn) mesti i málari allra tíma jafnvel þótt það sé bara samkomulagsatriði og alveg mætti hugsa sér að hann hefði aldrei orðið frægur en í stað hans hefðum við hampað einhverjum öðrum gleymdum snillingi. Þetta hlýtur að leiða til þess að hugmyndir okkar um ágæti fólks fara að líkjast power-law dreifingu, alveg eins og skipting auðs í samfélaginu fer að líkjast Pareto-dreifingu (sem er afbrigði af power-law) og af sömu ástæðu; því meira sem þú hefur, því meira færðu. Power-law dreifing lítur út eins og skyggði hlutinn á myndinni að neðan. Flestir hafa svo sem ekkert sérstakt orðspor en sífellt færri hafa meira og meira.

 

NormalPowerLaw

Á hinn bóginn má ætla að raunverulegir hæfileikar fólks dreifist nokkurn veginn random og sýni því normaldreifingu, eins og á myndinni. Þannig að ef allir væru metnir að verðleikum sæjum við einnig normalkúrfu þar í stað power-law dreifingar.

Ef við leggjum saman normaldreifingu og power-law dreifingu, eins og hér er gert, kemur því í ljós að þeir sem eru með mest orðspor hljóta að vera ofmetnir en meðalmanneskjan er vanmetin. Sennilega gildir það ekki aðeins um einstaklinga heldur ýmis önnur fyrirbæri (listaverk, hugmyndir, kenningar)

Ergo: Það sem mest er metið er jafnan ofmetið.

Vel að merkja nær þetta til ekki endilega til áhrifa manna og hugmynda. Áhrif ráðast einmitt aðallega af áliti sem stjórnast af power-law dreifingu en endurspegla ekki hæfileika eða virði nema að hluta til.

Arab Expansion

[Originally posted Dec. 24, 2012]

I have often idly wondered what propelled the Arab expansion of the 7th and 8th centuries but, until recently, never given it any serious thought. In my book on expansion cycles I shied away from including the Arab expansion. The reason for this is that it seemed somewhat different from other expansion cycles I was studying and the religious element I found rather distracting.

Recently, however, I have become more sensitive to the role religion plays in building consensus and group identity (especially after reading D.S. Wilson’s Darwin’s Cathedral). I therefore decided to take a closer look at Arab expansion.

Many devout Muslims will assume that Arab or early Muslim expansion simply reflects the power of the message presented by Mohammad and many scholars will assume something similar. To others this seems unsatisfactory. To begin with, this reasoning easily becomes circular thus: the Muslims expanded because of Mohammad’s powerful message and we know how powerful his message was because it lead to Muslim expansion. There is no getting around it that any claim that it was Mohammad’s powerful message that started the expansion must be supported by reference to the message itself, why it was so powerful and how it caused the Muslims to start expanding. Additionally, the main early expansion only lasted a little more than a century and it seems difficult to explain why the religion lost its driving force so quickly, if indeed the expansion was simply propelled by religious fervour.

Theologically speaking, Islam is not much different from some Judeo-Christian sects that were actually prominent in the Arab-speaking world at the time of Mohammad such as the Ebionites who believed Jesus to have been a human prophet rather than the Son of God. It has even been suggested that Islam originated as such a sect. The Quran has more to say about Jesus than Mohammad and it seems possible that Mohammad saw himself as a kind of Christian and had no intention of replacing Jesus as the principal prophet to the faithful. After Mohammad’s death in 632 his successors, Abu Bakr and the early caliphs, would have found it in their interest to draw a sharp line between the Muslims and the Christians, Jews and others and thus create a well-defined identity for their people. To do this they simply had to promote Mohammad over Jesus as the principal prophet and collect his revelations into a new holy book, the Quran, to replace biblical scriptures.

The message of Islam is not all that revolutionary and it is hard to see any religious elements that were so strikingly different that they can explain early Islamic expansionism. The concept of jihad seems to have been developed (even reluctantly by Mohammad) after the expansion had started and as a response to the needs of the expansion rather than being its original driving force. It is hard to avoid the conclusion that it wasn’t the importance of Mohammad’s message the made the Muslims great. It may actually have been the other way around.

Other explanations for Muslim expansion refer to the weakened state of the Arab’s principal opponents, the Byzantines and the Persians who had been fiercely fighting each other. This seems a weak explanation since empires have been fighting each other for millennia and if a temporary weakness caused by such wars is enough to explain such a massive expansion as the Arab one we would expect many more such episodes. Some scholars also refer to Arab nomadism that supposedly made them more mobile, warlike and formidable opponents. However, only a part of the Arabs were nomads, most probably lived as farmers in the oases of Arabia, many even in cities such as Mecca and Medina. For the nomadic lifestyle to have any explanatory power it would also have had to undergo some significant change or increase at the time the expansion started — how else can it explain the sudden expansion starting precisely in the first half of the 7th century rather than at some other time.

Arab expansion certainly doesn’t seem to conform exactly to the expansion cycle model as I had developed it — and yet there are striking similarities. Most expansion cycles of note start in what I call competitive systems and such expansions I call system expansions (as somewhat different from colonizing expansions and empire expansions, although the driving mechanism is similar). It seems quite likely that the Arabs of the western plateau of the Arabian Peninsula, the Hejaz, formed a competitive system with the cities of Mecca and Medina as two of the principal competitors. The polities of such systems tend to maximize their military capacity, eventually (if reluctantly) by including many or most of the common population in the business of war. In this way the system as a whole becomes very belligerent but also develops democratic and egalitarian tendencies since the military power of each polity depended on the armed commoners rather than a small warrior elite. These commoners, through their military power, also acquired political power. This seems to fit quite well with early Islam, which showed both militaristic and egalitarian tendencies.

When a competitive system adopts popular warfare, i.e. starts including the commoners in their army and their political processes, this triggers expansion. With their newfound political power, the commoners demand land or other resources that allow them to live decently, get married, have children and support their families. To begin with, such demands are often met at home, e.g. by dividing all available land between commoners – but this is only a temporary solution. Since many more commoners are now in a position to raise families the result is rapid population growth, calling for still more land. Soon the demand for land and resources can only be met by expansion. Such an expansion is made possible by the military power that has evolved within the system with the inclusion of the commoners in warfare and which gives the polities of the system a decisive edge against polities outside the system.

Adopting popular warfare is not an easy decision since this also causes the ruling elite to lose much of its power. Therefore, the first polity to take the plunge is usually a polity that is under extreme stress and sees no other way out. However, once popular warfare has been adopted the power of this pioneer polity increases dramatically. This often leads to what I have termed Napoleon syndrome, the classic example of which is the binge of conquests France embarked upon within the European system after the French Revolution under the leadership of Napoleon Bonaparte. This forces other polities in the system to also adopt popular warfare and to catch up as quickly as they can or else be eliminated. I used to think that there were two possible outcomes of a Napoleon syndrome. Either the pioneer polity is stopped from conquering the whole system; all its polities develop popular warfare and then start to expand outside the system. Else, the pioneer polity succeeds in conquering the system, subdues all its opponents and effectively turns itself into a new elite in an empire that covers the whole system. In the latter case the expansion cycle would be curtailed since only the pioneer polity managed to adopt popular warfare and its people became a privileged minority in the new empire.

My current hypothesis is that there is a third possibility exemplified by the Arab expansion. I assume that Medina was the pioneer polity within the Arab system and I suggest that the reason why things took a different turn here is the complexity of the various and conflicting identities among the Arabs. Not only did they belong to a city or a region but also to a tribe (and a clan within a tribe). Several such tribes often lived mixed together. There were also a variety of different religious congregations. Some were still pagan but many practiced various forms of Judaism or Christianity. Each person or household could therefore hold three different and sometimes conflicting identities: regional, tribal and religious. My guess is that as Medina developed popular warfare and started to get the better of its neighbours, it needed a new identity to bring its people together and separate them from their enemies. Regional allegiances were not strong enough to serve this purpose in the face of conflicting tribal and religious ones. The solution was to flock around a new prophet who could give them identity and purpose and bring the people together in a common cause and that is why they called upon Mohammad to lead them in 622 AD (the Hijra). And that is why this event, Mohammad’s ’emigration’ from Mecca, is the true beginning of Islam (as marked by their calendar), strange as it may seem to an outsider.

However, this also meant that the pioneer polity of Medina took on a religious identity rather than a regional or tribal one. It also meant that any Arab who accepted the message of Mohammad could join in and this, I suggest, was the crucial difference. The religious pioneering polity of Medina, instead of simply subduing its neighbours and starting a new hegemony, opened its arms to them and asked them to join. Quite soon most of the Arabs had formed an alliance bent on expansion with explosive results. Because this form of expansion cycle united the whole system in a single egalitarian polity the resulting expansion was unusually powerful and dramatic, signifying one of the most momentous episodes in human history. This fourth variant of the expansion cycle is therefore the result of a third possible outcome of a Napoleon Syndrome; where the system is indeed unified but not as a new hegemony but rather as an egalitarian super-polity bent on external expansion. It may very well be the only one of its kind in world history since it seems to rely on the rather unusual configuration of the Arab competitive system.

I am by no means an expert in early Islam or Arab history and I will be the first to admit that my knowledge of these matters is superficial. The hypothesis presented here is simply my guess as to how the Arab expansion may have started – a guess that is based on the expansion cycle model but also adds a new variant to it. I would be delighted if someone with a deeper understanding of 7th century Arabia undertook a more detailed investigation based on this hypothesis – but I fear it is too much to ask.

The Problem with Environmental Determinism

[Originally posted Jan. 20, 2011]

I recently came across this news item on Science AAAS. I have no doubt that it is an interesting and important study of tree rings and the conclusions can help us understand many things in human and environmental history. However, some of the suggestions drawn from the results are rather far fetched, to say the least, and are in fact typical of an ailment common to many natural scientist that turn their attention to the evolution of human societies, an ailment called environmental determinism (it occasionally affects historians and archaeologist as well). This is the general attitude or tendency to seek environmental causes for most important developments in human history. Usually it is supposed to have something to do with climate (understandable given the modern preoccupation with global warming).

Fortunately, not all natural scientists that take an interest in human society suffer from this affliction and the names of D.S Wilson and P. Turchin come readily to mind. Both of them have studied human society in a most sensible manner, not as something that is simply subject to the vagaries of the natural world but rather as something that is actually a part of the natural world and subject to the same general principles. By studying human societies in this way we will actually discover that our societies are not just a normal part of nature but rather an interesting and new development in the evolution of life on earth. And this new development is actually something that profoundly contradicts the basic premise of environmental determinism.

The problem with environmental determinism is that it underestimates human society in two different but connected ways. On the one hand it underestimates the complexity of human society and history and on the other it underestimates the adaptability of human societies.

Human societies are the most complex phenomena known to us. This should warn against adopting simplistic explanations for historical processes that are intrinsically complex. Human societies evolve on their own terms and they do not necessarily react in a simplistic or even predictable way to environmental stimuli. This is not to say that environmental fluctuations do not matter but rather that how societies react to them is not always straight forward.

Furthermore, because of the extreme variety and complexity of human societies there is always a lot of things going on. If we compare some environmental variable (like climate) to what we know of history we can always find something that seems to match. Take for example the ‘Little Ice Age’. It is often asserted, in a environmental deterministic fashion, that this cold period that lasted approximately 1600-1900 AD (actual estimates vary) was a primary cause of the ‘decline’ of Icelandic society (which in turn is highly problematic – but let’s not get into that). The period of ‘decline’ is approximately the same as the Little Ice Age so it all seems to fit. However, a simple correlation does not necessarily indicate a causal link. When we are dealing with a very complex and variable reality, correlations often appear at random and the environmental determinist should consider that the Little Ice Age was not confined to Iceland. It was a cold period all over the world, not least in Europe which, at that time, developed the modern state, industrialization, unprecedented population growth, democracy and modern medicine. Did these things have anything to do with the Little Ice Age. Probably not much and at least not in any predictable, simplistic way.

Another example can be taken directly from the news item mentioned at the beginning where is says: „Around 1300 C.E. […] a cold snap combined with wetter summers coincides with widespread famines and plague that wiped out nearly half of Europe’s population by 1347.“ Actually the plague only started in 1347 and certainly didn’t manage to kill nearly half of Europe’s population until several years later. But never mind that. It is suggested that the plague was somehow the result of climate change and this is apparently based on nothing but the rather incidental correlation in time. How are we to assume that the colder and wetter climate caused plague bacteria to travel from Central Asia (where they were endemic) to Europe? Where they just tired of the dry continental climate and longed for some rain?!

This was not the first time the plague bacterium appeared in Europe. The Plague of Justinian that started in Constantinople in 541 AD was probably the same disease (the bubonic plague) and was most likely just as devastating. Just like the 14th century plague, it reoccurred over a period of about 150 years, severely reducing population and recovery didn’t star in earnest until around 700 AD. Was this plague also the result of a colder and wetter climate? The news item doesn’t say. I am quite sure that we could find some kind of climatic variation around 541 if we look hard enough but I seriously doubt that it had much to do with the Plague of Justinian.

 

The second and even more serious problem with environmental determinism is that it underestimates the adaptability of human societies. This adaptability is actually closely linked to the complexity of human societies and it has made them the most adaptable phenomena that we know of and by a very large margin. The basic reason for this adaptability is that the emergence of culture has largely replaced genes as the blueprint for behaviour in our societies. Culture and genes are in many ways similar, they both determine behaviour, however culture evolves at a much faster rate than genes do and, consequently, cultural evolution and cultural adaptation works on an entirely different timescale from genetic evolution. In this, humans are a unique species on this earth. Other animals may have evolved some tiny spores of culture but only humans have turned it into its major survival tool and had it replace genes as the basic adaptive mechanism. This is why humans are not as vulnerable to environmental changes as other animals are. Through their culture, they can actually adapt in real time as the changes are happening, usually without major catastrophes. What constitutes a major catastrophe is of course relative and famines are familiar occurrences in human history but most of them are mere peanuts compared to what other species have to endure.

Not all human societies are equally adaptable and generally speaking they have become more so as they have grown more complex. The most complex societies have actually done away with famines for good. The invention of farming (first about 10-12 thousand years ago) was a major step in increasing human adaptability. With a variety of farming methods to choose from, a slight shift in climate (as have often occurred) was not an insurmountable problem. One could replace wheat with barley, turn some cornfields into hayfields or shift emphasis from cattle to sheep all as the circumstances called for. Therefore, people were usually not just some helpless victims when faced with environmental changes. They could adjust their survival strategy and survive with relative ease.

Of course I do not mean to suggest that human societies are immune to environmental changes. Far from it. But the human-environmental relationship is far more complex and dynamic than environmental determinists imagine. Human societies have occasionally suffered from catastrophic environmental changes and been devastated by them. But most changes are relatively minor and human societies have been able to handle them without much difficulty. They do not one-sidedly determine human history, rather they are stimuli that can often affect societies in subtle and unpredictable ways but only rarely do they directly cause major upheavals.

Where did the Etruscans come from?

[Originally posted on Nov. 17, 2010]

The Etruscans lived in and around Tuscany (which is named after them) in Italy prior to Roman expansion. Unlike most well known European peoples they did not speak an Indo-European language which is probably the main reason why scholars have speculated so much about their origins.

There are two main theories, both of them with ancient proponents and modern defenders. Some say they came from Asia Minor, others consider them indigenous to their homeland in Etruria.

There is a third possibility that is seldom mentioned. In late prehistory, much of northern Italy was characterized by the Villanovan culture and since there is no discernable break in the archaeological record and the territorial correlation is almost perfect, it seems most reasonable to assume that people speaking early Etruscan were prominent within this culture; an argument often made by the proponents of the indigenous theory.

However, the origins of the Villanovan culture are linked with the Urnfield migrations (ca. 1300-1100 BC, see Axel Kristinsson, 2010, chapter 2) when strong influences from the eastern Alpine region appeared in northern Italy. Most scholars seem to think that the carriers of the Villanovan culture were Italic speaking newcomers from Central Europe and that the Etruscans either came later (from Asia Minor) or were the indigenous population who’s language eventually prevailed. Neither solution explains the remarkable correlation between the territories of the Villanovan culture and the Etruscan language and it is far simpler to assume that the Etruscans themselves brought the Villanovan culture to Italy.

Just because the Etruscans didn’t speak an Indo-European language doesn’t mean that they couldn’t have migrated from Central Europe. In fact, the poorly documented Raetian language of the eastern Alps, still surviving in Roman times, may have been closely related to Etruscan and would represent a residual population close to, or in the region where the Etruscans came from.

Tyrhenian languages

Tyrrhenian languages

Many scholars accept a Tyrrhenian (or Tyrsenian) language family including Etruscan, Raetian and Lemnian. The latter was spoken on the Greek island of Lemnos in the Aegean and was clearly related to Etruscan. Thucydides (IV, 109) mentions other small pockets of Tyrrhenians in the Aegean (in Attica and Acte) and the Greeks also applied this name to the Etruscans although some authorities believe that the term was used indiscriminately for non-Greek speakers.

These Tyrrhenians in the Aegean may be a residue from the great Urnfield migrations (above). This was a time of catastrophic collapse in Greece and Anatolia and of widespread troubles in the Near East. The root cause was probably an expansion cycle coming out of the Carpathian basin (Axel Kristinsson, 2010). This expansion may have involved several peoples speaking diverse languages and manifested itself in the spread of the Urnfield culture in Central Europe. It probably also brought speakers of Phrygian to Anatolia and Dorians to Greece.

This was also the time of the Sea Peoples who ravaged the eastern Mediterranean. Their origins are mysterious but they included several named ethnicities such as the Teresh who some have suggested were of Tyrrhenian (Tyrsenian) stock.

We can perhaps reconstruct the chain of events something like the following. Prior to the Urnfield expansion, which started around 1300 BC, a Tyrrhenian speaking population lived in the eastern Alpine region and some western parts of the Carpathian Basin. The expansion cycle caused large numbers of them to migrate. Most of the migrants would have gone to Italy where they created the Villanovan culture and introduced the Etruscan language but those that stayed close to home were later known as the Raetians. Some would have taken to the sea in the Adriatic and become part of the Sea Peoples and as such wrecked havoc in Greece and the Levant. The Aegean Tyrrhenians may be a residue from such maritime migrations although it also seems possible that they came overland, through the Balkans, and only took to the see as they entered the Aegean.

If the Tyrrhenians originally came from the Carpathian Basin and the Alpine region they might very well be the descendents of the first farming culture in Central Europe the Linear Pottery culture (and its successors Lengyel, Baden etc.).

Languages in Iron Age Italy

Languages in Iron Age Italy

Once in Italy, the Tyrrhenians interacted with Italic speakers. A linguistic map of Italy prior to Roman expansions shows the distribution of the two main groups of Italic languages: the Latino-Faliscan and the Osco-Umbrian. It is poorly understood how the Italic languages were brought to Italy from Central Europe but the distribution and the two different branches might suggest that they came in two waves. The first wave may have come to Italy several centuries before the Urnfield expansion and brought with it the dialects that were to form the Latino-Faliscan branch. During the Urnfield expansion, the Etruscans came and settled large parts of northern Italy. Finally, the second wave of Italic speaking migrants descended upon Italy, probably also during the Urnfield migrations. These spoke dialects of the Osco-Umbrian branch and pushed the Etruscans to the west and absorbed most of the earlier Italic speakers. Only those Latino-Faliscan speakers living on the southern border of the Etruscans survived, presumably because here, they were sheltered from the full force of the invasion.

Later on the Venetic speakers entered the extreme northeast of Italy and the Etruscans, in their own expansion cycle (Axel Kristinsson, 2010, pp. 112-114), spread out in the Po valley and elsewhere.

The Demise of the Neanderthals

[Originally posted Nov. 8, 2010]

Why did the European Neanderthals, the last of their kind, disappear at the same time as anatomically modern humans colonized Europe? Indications are that they somehow could not cope with the competition but why, exactly, were the moderns able to outcompete the Neanderthals? No one has been able to show that they were less intelligent and their brain size was at least equal to our own. It isn’t plausible that they would have a large brain without using it to the fullest. The claim that we only use a small part of our brain is a modern myth; on the contrary “…all animals are under stringent selection pressure to be as stupid as they can get away with” (Richerson & Boyd, Not by Genes Alone, 2005, p. 135).

The Neanderthals were certainly stronger and more robust than most of us moderns but this is not necessarily an evolutionary advantage; it also means that they required more sustenance (Kate Wong, “The Mysterious Downfall of the Neanderthals”). Each of them had to eat more than each of us so that a band of Neanderthals living in a similar environment and with a similar survival strategy would either have been smaller or required a larger territory than a band of anatomical moderns. Their population densities must have been lower. Additionally, they may have eaten more meat (been higher up the food chain) than the Cro-Magnon moderns that replaced them, which has the same effect (although this may be a sign of their lesser adaptability – below).

Their smaller numbers may have been a handicap if they had to confront Cro-Magnons in physical conflict and the number of spear-throwers was more important than their physical strength.

More important, however, is probably the smaller size of their communities, which results in a simpler and less adaptable culture. Humans are fairly unique in the animal world in the fact that their extraordinarily complex culture makes them adaptable far beyond any other animal and a complex and rich culture is normally more adaptable than a simple one.

Just like a large brain with many brain cells has more cognitive power than a small brain, a large community stores more knowledge and can explore more ways to adapt than a small community can. The Tasmanians, after they got isolated from their Australian mainland cousins, considerably simplified their material culture (Richerson & Boyd, p. 138).

Their richer and more adaptable culture would have given the Cro-Magnons an advantage over the Neanderthals with the result that they gradually got the upper hand in competition, especially when the climate became volatile, requiring faster adaptation (cf. Richerson & Boyd, p. 136). This advantage of the anatomically moderns need not have been great to gradually give them the upper hand. After all, it took the Neanderthals some 15,000 years to disappear after the coming of the moderns. It was only around 30,000 years ago, significantly at a time of unstable climate, that they finally vanished.

Anatomical moderns did not outcompete Neanderthals because they were smarter or more adaptable one by one. It was only because their groups were larger and therefore more adaptable (for group selection see D.S. Wilson, Evolution for Everyone, 2007). According to this scenario, their respective cultures of the Cro-Magnons and the Neanderthals were influenced by genetically determined phenotypes; nevertheless, it was cultural competition that determined the survival of one and the demise of the other.